Ingatlan Adásvétel Költségei
Belterületi lakóingatlan esetében
1. Az ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj szokás szerint a Vevő költsége.

A Kende Ügyvédi Irodánál az alábbi ügyvédi munkadíjakkal dolgozunk:

Lakóingatlan adásvétele

 • Az Ingatlan bruttó vételárának 0,75 %-a, de minimum 100.000 Ft.
 • Gyakorlatilag 75.000 Ft ügyvédi munkadíjjal kell számolni 10.000.000 Forintonként.
 • (de min. 100.000 Ft)

200 millió és fölötti lakóingatlan

 • Az Ingatlan bruttó vételárának 0,25 %-a
Az ügyvédi munkadíj alap adásvételi szerződésekre vonatkozik, az alábbi esetekben, az alábbi plusz munkadíjat számítjuk fel:
Haszonélvezeti jog alapítása esetén alapításonként 20.000 Ft plusz munkadíjat számítunk fel.
Gyámhivatal elötti eljárás esetén 50.0000 Ft plusz munkadíjat számítunk fel.
5 szerződő fél fölött 5000 Ft / plusz fő munkadíjat számítunk fel.

06 70 773 44 46

Az ügyvédi letétkezelés díjtalan, de a banki költségeket bankkivonat alapján téríteni kell.
Az egyszeri, adásvételi tanácsadást tartalmazza a feltüntetett ügyvédi munkadíj, de ha nem történik megbízás az adásvételi szerződés elkészítésére, akkor 20.000 Ft kerül felszámításra, konzultáció jogcímén.
2. Adásvételi szerződés megkötéséhez kapcsolódó egyéb költségek

Vevőt terhelő költségek

 • Tulajdoni lap lekérdezésének díja: 2X1000 Ft
 • Térkép másolat díja: 3000 Ft (lakásnál nem szükséges)
 • Földhivatali igazgatási szolgáltatási díj: 6600Ft
 • (Jelzálogjog bejegyzés, modósítás: 12.600 Ft; Soron kívüli eljárási díj:10.000 Ft; Társasházi különlaponkénti díj: 6600 Ft)

Eladót terhelő költségek

 • Energetikai tanúsítvány elkészítettése
 • Ingatlan tehermentesítésének költségei
 • Jelzálogjog törlés, modósítás: 12.600 Ft
3. Vagyonszerzési illeték

Ezen költség a Vevőt terheli.

 • Az ingatlan értékének a 4 %-a.

A vagyonszerzési illetéket a NAV felé kell megfizetni, a tulajdonjog bejegyzését követően küldi meg a Vevő számára a határozatot a hatóság.

A NAV az adásvételi szerződés és az ügyvéd által a földhivatal számára benyújtott NAV adatlap alapján állapítja meg az illetéket és szabja ki. Nem érdemes azonban “ügyesekedni” az érték nem valós feltüntetésével, mert egyrészt ez adócsalás, másrészt kétség esetén a NAV a helyszínen állapítja meg az ingatlan értékét és ennek alapján szabja ki az illetéket. Mindig valós tartalommal kössünk szerződést!

Bár az illetéket csak később kell megfizetni, kalkulálnunk kell vele már az adásvétel előtt, mert jelentős költséghányadot fog képviselni az adásvétel kapcsán. 

 • Azonban bizonyos esetekben lehetőség van az illeték mérséklésére, sőt mentességek is léteznek és bizonyos feltételekkel részletfizetés is igényelhető
 • Ezen kedvezmények igénybevételének feltételeiről mindenképpen konzultáljon már az adásvételi szerződés megkötését megelőzően ügyvédjével! Több százezer forintot lehet megspórolni és nem ügyeskedéssel, hanem legális, a NAV által felkínált lehetőségek igénybevételével.
 • A Kende Ügyvédi Irodában végigvesszük a konzultáció alkalmával az illeték mentességeket, kedvezményeket és előzetes illeték kalkulációt végzünk annak érdekében, hogy Ön tudja, mit kell majd megfizetnie.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű és az egyedi körülményeket nem veszi figyelembe, mivel azokat a konzultáción szokták a szerződő felek előadni. A Kende Ügyvédi Iroda az adásvétel kapcsán várható illeték tájékoztatásért vállal felelősséget, a kiszabott illeték összegére nem terjed ki a felelősségünk.

Jelen tájékoztatás, illetve a Kende Ügyvédi Iroda által végzett Illeték kalkuláció nem minősül adó tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegű.

 

06 70 773 44 46

4. Adó

Az Eladónak keletkezhet adófizetési kötelezettsége.

Amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlant az Eladó 5 éven belül vásárolta és jelen ügylettel jövedelemre tesz szert, úgy azután személyi jövedelemadót köteles fizetni.

Tehát csak abban az esetben keletkezik az Eladónak adófizetési kötelezettsége, ha többért adta el az ingatlant, mint amennyiért megszerezte és még nem telt el 5 év azóta, hogy megvásárolta azt.

A keletkezett jövedelmet az Eladónak, külön felhívás nélkül kell a NAV felé bevallania az éves személyi jövedelemadó bevallása során. 

Az adó alapjába beszámító ingatlan átruházásból származó jövedelem sávosan csökken az évek során:

A Megszerzés évében és azt követő évben az adóalapba beszámít a jövedelem  100%-a;

 Megszerzést követő második évben:a 90%-a;

Megszerzést követő harmadik évben: a 60%-a;

Megszerzést követő negyedik évben: a 30%-a;

Megszerzést követő ötödik évtől: a 0%-a.

 

Az adó mértéke pedig 2022. évben 15% (személyi jövedelemadó).

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és az egyedi körülményeket nem veszi figyelembe, mivel azokat a konzultáción szokták a szerződő felek előadni. A Kende Ügyvédi Iroda az adásvétel kapcsán várható adótájékoztatásért vállal felelősséget, annak összegére nem terjed ki a felelősségünk.
A felmerülő adófizetési- és bejelentési kötelezettség Eladót terheli, a pontos jövedelem és a fizetendő adó kiszámítása és bejelentése az Eladó vagy az általa megbízott könyvelő, adószakértő feladata, ebben való közreműködésre nem terjed ki a Kende Ügyvédi Iroda felelőssége, megbízása sem jelen tájékoztató, sem adásvételi szerződés elkészítése kapcsán.
A Vevőt terhelő költségek számítására példák:
 • 20.000.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj: 150.000 Ft
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • Illeték: 800.000 Ft
 • 30.000.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj: 225.000 Ft
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • Illeték: 1.200.000 Ft
 • 40.000.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj: 300.000 Ft
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • Illeték: 1.600.000 Ft
 • 50.000.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj: 375.000 Ft
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • Illeték: 2.000.000 Ft
 • 50.000.000 Ft - 200.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj:
 • Gyakorlatilag 75.000 Ft ügyvédi munkadíjjal kell számolni 10.000.000 Forintonként
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • Illeték: Vételár 4%-a
 • 200.000.000 Ft vételár esetén
 • Ügyvédi munkadíj: 500.000 Ft
 • Egyéb költségek: 11.600 Ft
 • 8.000.000 Ft
 • Bizonyos esetekben lehetőség van az illeték mérséklésére, sőt mentességek is léteznek és bizonyos feltételekkel részletfizetés is igényelhető. Kérdezze ügyvédjét a lehetőségekről!
Ezen költségekkel számolhat a Vevő az Ingatlan adásvétel kapcsán. Természetesen ha jelzálogjog kerül bejegyzésre vagy haszonélvezet kerül alapításra, akkor a fent említett költségek rakódnak még rá, de általánosságban, ezen költségek merülnek fel adásvétel kapcsán.
Jelen tájékoztatás a 6/2018. (III.26.) MÜK Szabályzat 10. pontjának megfelelően lett közzétéve. Az ügyvédi munkadíj tekintetében vállaljuk, hogy "Az ügyvédi megbízási szerződésben a szerződés megkötése idején közzétett díjtájékoztatástól az ügyfél hátrányára nem lehet eltérni."
Jelen tájékoztatás nem teljes körű és az egyedi körülményeket nem veszi figyelembe, mivel azokat a konzultáción szokták a szerződő felek előadni. A Kende Ügyvédi Iroda az adásvétel kapcsán várható illeték tájékoztatásért vállal felelősséget, a kiszabott illeték összegére nem terjed ki a felelősségünk.
A NAV állapítja meg az adásvételi szerződés és a NAV adatlap alapján az illeték összegét, de jogosult az ingatlan forgalmi értékét a vételártól eltérően megállapítani és ennek alapján kiszabni az illetéket. Valamint a NAV hatásköre dönteni a mentességek, kedvezmények és részletfizetés megadásáról is.

06 70 773 44 46

Mi Adásvételi Csomagban gondolkozunk...
... hogy Önnek ne kelljen törnie a fejét semmin se!

Mit tartalmaz pontosan az Adásvételi Csomagunk?
 • Adásvételi szerződés elkészítése
 • Ingatlan adatainak ellenőrzése, tulajdoni lap áttekintése
 • Szerződő felek személyes adatainak az ellenőrzése, JÜB rendszeren keresztül
 • Földhivatali ügyintézés
 • Tulajdonjogot bejegyző határozat kipostázása
Extra szolgáltatásaink a csomaghoz:
 • Szerződéskötés kellemes környezetben, várakozás nélkül
 • Kávéval kínáljuk
 • Adásvételi Kisokos
 • Pontos írásbeli tájékoztatás az adásvétel menetéről:
 • Lépésről-lépésre részletesen leírja az ingatlan adásvétel menetét
 • Vagyonszerzési illeték- és adó magyarázata
 • Illetékkedvezmények, menteségek és részletfizetési lehetőség teljeskörű ismertetése
 • Szerződéskötést megelőző ügyvédi konzultáció
 • Illeték kimutatást készítünk
 • Adatokkal kitöltve adunk Birtokbaadási jegyzőkönyvet
 • Check listát adunk az adásvételi szerződés megkötését követő teendőkről, történésekről

06 70 773 44 46

Ügyvédi segítségre van szüksége?
Értékalapú, ügyfélközpontú jogi szolgáltatások
Címünk

2370 Dabas,

Vörösmarty u. 43.

Ügyfélfogadás

Bejelentkezés alapján

06 70 773 44 46

www.kendeugyved/idopont

Kapcsolat

06 70 773 44 46
iroda@kendeugyved.hu